Destrukce

Destrukce jako princip tvoření. Kolekce skleněných váz založená na polygonálním dělení.

Stejně tak jako jsou všechny předměty kolem nás složeny z molekul a atomů, obrázky z pixelů, tak se také v počítačovém modelování modely skládají ze svých jednotek. Například, polygonální modelování (polygonal modeling) je vůbec prvním druhem trojrozměrného modelování, který se objevil v době, kdy bylo nutné pro stanovení bodů v trojrozměrném prostoru zadat souřadnice X, Y a Z ručně na klávesnici. Čím hladší objekt chceme získat, tím větší musí být počet polygonů, které ho tvoří. Tento mikrokosmos není pro lidské oko viditelný, ale tvoří základ pro svět kolem nás.

Kolekce váz odráží deformace formy, které vznikají při snižování počtu polygonů: od malých změn strukturální mřížky až po významnou transformaci celého povrchu.